سخنرانى در نجف‏ اشرف

زمان: 27 مهر 1350/ 28 شعبان 1391

مناسبت: فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ‏"رمضان، ماه تهذیب و توبه‏"

حضار: روحانیون و طلاب علوم دینى‏

ان شاء اللَّه با سلامت نفْس وارد بشوید به ماه مبارک؛ و در ماه مبارک خودتان را در ضیافت خداى تبارک و تعالى ببینید و حق تعالى را مضیف خودتان ببینید و او را حاضر واقعه ببینید. اگر خداى نخواسته، یکوقتى خواستید به یک کسى جسارت کنید، بفهمید که در حضور خدا دارید به بنده خدا جسارت مى‏کنید. اگر غیبت کردید...


ادامه مطلب ...