علاوه بر اينکه نام يکی از فرزندان حضرت عبدلله بوده استُ شايد به اين دليل اين نام بيشتر بر ايشان ارزنده باشد که زنده کننده علمی و اصولی دين جدشان بودند.همانند جدشان حسين بن علی(ع) . و الحق که تمامی ائمه ژدران شيعيانند، نه پدران همه مخلوقاتند.

بموالاتکم علمنا معالم ديننا وبکم يفتح و بکم يختم وبکم يمسک السما...

گفتم سالروز شهادت رئیس مکتبم دست خالی نباشم. این احادیث رو از حضرت جعفر بن محمد(ص) هدیه می کنم به فرزند برومندشنان امام مهدی(عج)
در لحظه مرگ، آن زمانی که سخت ترین لحظه انسان است، آنچه بیشتر به فریاد مسلمان می رسد و نجات بخش اوست، شناخت امام زمانش است
هرگاه بنده ای مرتکب گناهی شود از بامداد تا شب به او مهلت داده می شود، اگر طلب مغفرت نمود گناهی برایش نوشته نخواهد شد...
عاقل ترین مردم، خوش خلق ترین آنهاست!!!
خدا رحمت کسی را که امر و دستور ما را احیا نماید

شهادتشان تسلیت