خوب گوش کن!!!    صدائی نمی شنوی ؟.......هل من معين يعيننی؟..هل من ناصر ينصرنی؟

می شنوی؟ اين صدای مولايت حسين است!!!

آيا پاسخ او را می دهی ؟؟؟..... يا .....؟؟؟

کمی فکر کن چه قدر اين صدارو شنيدی و پاسخ ندادی؟ کربلای تو درون دل توست. مولايت را دعوت می کنی.می گی اين دل من کوير بی آب و علفه، شيطان حاكم دل من شده و من از دستش عاصی ام. بيا و آبادش كن. بيا و مرا از دست اين حاكم نجات بده.

مولايت  مياد. وظيفه داره كه بياد. ولی تو چه می كني؟ از مولايت چه گونه استقبال می كني؟ آيا پشت به دعوت نامه ات می كني؟ آيا گول دنيا رو می خوري؟ يزيد می شوي؟ يا حر؟ آيا فراموش می كنی كه خودت از او دعوت كرده اي؟ حتما اين سخن امام صادق (ع)را به ياد داری : كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا . هر روز تو عاشوراست. هر روز آقايت را به قتلگاه(قلب و دل تو کربلاست) دعوت می كني. يا نفس خود را قربانی مولايت می كنی و يا...

ای كاش كه مولايمان خود كمكان كند نفسمان را فدای او كنيم........ بابی انت و امی و نفسی و مالی لك الوقاء و الحمی ..... آيا با عمل اين را ثابت كرده ايم؟؟؟

بوی محرم داره می آد.كاروان نزديك كربلاست. ولی من هنوز خودمو آماده نکردم. هنوز قلبم سياهه!! هنوز آمادگی اينو ندارم که به کمک اربابم برم. هنوز آمادگی اينو ندارم اسم اربابو ببرم.هنوز خونه دلم آماده پذايرائی از آقام نيست..... هل من معين فاطيل معه العويل والبکاء ؟؟؟ ...آيا کسی هست که با گريه و ناله هاش به من کمک کنه ؟ هل من جزوع فاساعد جزعه اذاخلا ؟؟؟ اين الحسن و اين الحسين ؟؟؟  اين ابناءالحسين صالح بعد صالح و صادق بعد صادق ؟؟؟

الهی عظم بلائی و افرط بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اغلالي....

بارالها بلاهام سنگينه..حالم بده.اصلا آمادگی محرمو ندارم...می ترسم امسال هم مثل سالهای ديگه بگذره و من اون جور كه بايد از اين ماه استفاده نبرم.

واليك يارب نصبت وجهی و اليك يارب مددت يدي.

صورتمو به طرف تو بلند كردم، دستمو به سوی تو دراز كردم . فقط از خودت كمك می خوام نه هيچ كس ديگه. فقط توئی كه می تونی کمکم کنی. فقط توئی که می تونی منو به آقام برسوني.

وامنن علينا برضاه!!! به من منت بذار، آقامو ازم راضی كن.

واجعل صلوتنا به مقبوله و ذنوبنا به مغفوره و دعائنا به مستجابا.....

من كه چيزی از خودم ندارم. دارم آقامو واسطه قرار می دم بين خودم و تو. نمازم كه نمناز نيست ،،، توبه هام كه توبه نيست ،،، دعاهامم كه بالا نمی آد(اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء) به واسطه (توسل به) آن حضرت نماز و طاعت ما را قبول كن ، گناهامونو ، ببخش حوائجم رو برآورده كن......اللهم عجل لوليك الفرج

.........واسقنا من حوض جده صلی الله عليه و آله بكاسه و بيده ريّا رويا هنيئا سائغا لاظمأ بعده ......يا ارحم الراحمين

العجل العجل يا مولای يا صاحب الزمان

مناجات

فطرس