سخنرانى در جمع خانواده‏هاى شهداى هفتم تیر (هوشیارى در مقابل توطئه‏ها(

زمان: صبح 11 تیر 1360/ 29 شعبان 1401  مکان: تهران، حسینیه جماران‏

موضوع: هدف دشمن در حذف نیروهاى متعهد- لزوم هوشیارى ملت و توجه به مسائل اساسى کشور

 صحیفه امام    ج‏15  ص : 30

نصیحت به فریب خوردگان از منافقین‏

من حالا هم باز به این افرادى که خیلى منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت مى‏کنم که شما بیایید و حسابتان را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتان را جدا کنید، نه اینکه بگویید که خشونت شما نکنید، آن وقت به من هم بگویید که شما هم خشونت نکنید، این معنایش این است که ما و آنها مثل هم هستیم. آنهایى که «شناخت» شان را گمان ندارم این آقایان ندیده باشند، اینهایى که کتاب عقایدشان را منتشر کرده‏اند و این آقایان هم شاید و لا بد دیده‏اند آنها را، با ما که مى‏دانند که ما لا اقل مسلمان هستیم، مسلمان بدى هستیم، اینها حسابشان را جدا نمى‏کنند. شما دیدید که آقاى بنى صدر حسابش را جدا نکرده، خدا مى‏داند که من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه مى‏کنند. این گرگهایى که دور تو جمع شده‏اند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین مى‏برند، گوش نکرد، هى قسم خورد که اینها فداکار هستند، اینها مردم کذا هستند؛ یعنى، آنهایى که دور و بر او هستند. خوب من مى‏دانستم که این جور نیستند. یک دسته‏اى، که مى‏روند توى وزارتخانه دزدى مى‏کنند این را تأییدش مى‏کند. خوب معلوم مى‏شود، دزدى را شما گفتید. این قدر عقلشان ناقص است این را تأیید مى‏کردند. حالا هم من به این آقایانى که اهل سدادند، اهل صلاحند، منتها اعوجاج فکرى دارند، [مى‏گویم که‏] امریکا براى شما هیچ فایده‏اى ندارد، دیگر گذشت آن وقت. امروز آنى که براى شما براى دینتان براى دنیاتان فایده دارند این ملت‏اند، این ملت پابرهنه است. آن ملت سرمایه‏دار هم به درد شما نمى‏خوردند، آنها همه براى خودشان مى‏کشند، شماها را مى‏خواهند آلت دست قرار بدهند. این منافقین هم به درد شما نخواهند خورد، هر روزى که این منافقین قدرت پیدا کنند سر شما را هم مى‏برند؛ براى اینکه شما لا اله الّا اللَّه مى‏گویید، آنها با لا اله الّا اللَّه مخالف‏اند. آنها توحید را توحید طبقاتى مى‏گویند. آنها معاد را همین جا مى‏دانند، همین دنیا. آنها غیر این دنیا چیزى را قائل نیستند، اما شما قائلید.

آن روزى که اینها پیروز بشوند- خداى نخواسته- شما فداى آنها خواهید شد، شما را پل قرار داده‏اند براى پیروزى، وقتى که رفتند این پل را عقب خودشان خراب مى‏کنند، آنها مزاحم نمى‏خواهند. من باز هم عرض مى‏کنم به آقایان که ماه مبارک رمضان است و درهاى رحمت خداى تبارک و تعالى به روى همه گناهکاران باز است و شما تا دیر نشده است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید. ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم؛ ما هیچ کداممان یک آدم حسابى نیستیم. پناه به خدا باید ببریم و خودمان را اصلاح کنیم و با این جریانى که خروشان و دریاى مواج آدمهاى متعهد است ما با آنها خودمان را در همان جریان بگذاریم‏