سلام و تبريک به مناسبت سالروز ولايت آقا امام زمان(عج) و هلاکت دشمت خدا و رسول خدا اولی وملعون.نمی خواستم به خاطر بعضی موارد در مورد اين ملعون چيزی بنويسم ولی وقتی کسی اومد به وبلاگم و پيام نامربوط گذاشت بر اين شدم تا مطالبی رو طبق سند در اين شماره از وبلاگم بنويسم.انشاءالله مطلبی رو که اين سری می خواستم بنويسم(خاطره ای از شهيد آوينی) رو در نوبت بعدی اگر زنده بودم می نويسم.

 خذيفه از امير المومنين (ع) نقل می کند که در اين روز (نهم ربيع) خدمت آن حضرت بودم......حضرت فرمودند من ۷۲ اسم برای اين روز می دانم.حذيفه عرض کرد يا امير می خواهم که آن نامها را از شما بشنوم.حضرت فرمودند:که اين روز استراحت مومنانستزيرا که مومنان از شر آن منافق استراحت يافتند و روز بر طرف شدن کرب و غم ، روز غدير دوم، روز تخفيف گناهان شيعيان است و روز اختيار نيکو برای مومنان و روز برداشتن قلم از شيعيان و روز برهم شکستن بانی کفر و عدون، روز برکت،‌عافيت،روز طلب خونهای مومنان، عيد بزرگ خدا، روز مستجاب شدن دعا....روز وفای به عهد، روز ندامت ظالم،روز فتح۷ ظهور قدرت خدا،عفو از گناهان شيعيان....روز توبه و روز انابت به سوی خدا روز فطر دوم.روز گره شدن آب دهان در گلوی مخالفان، خشنودی مومنان،عيد اهل بيت(س) روز ظفر يافتتن بنی اسرائيل بر فرعون،مقبول شدن اعمال شيعيان، روئز زيارتی مثوبات، پيش فرستادن تصدقات، قتل منافق ،...روز سروز اهل بيت(ع) ...روز قهر بر دشمن ، ظالم انگشت ندامت بر دندان می گيرد، خوشی دلهای مومنان، بر طرف شدن پادشاهی منافقان، روز رهائی مومنان از شر کفار ، روز شکر حق تعالی، ...روز زيارت کردن مومنانست،روز محبت کردن ايشان،روز رسيدن به رحمتهای الهی، پاک گرديدن اعمال، فاش شدن رازها،روز ‌ترک گناهان کبيره‌ ،روز عبادتست، روز نصيحت، روز انقياد پيشوايان دين.. وحذيفه گفت  که پس از خدمت امير برخاستم و گفتم که اگر نيابم از افعال خير و آنچه اميد ثواب از آن دارم مگر محبت اين روز و دانستن فضيلت اين را هر آينه منتهای آرزوی من خواهد بود.

امام صادق (ع):

هر کس گناه شمارد لعن بر کسانی که مورد لعن خداوند قرار می گيرند.پس لعنت خدا بر او باد.

لعنت به عدو ذکر سجود زهرا(س) ست

اين لعن،مساوی درود زهرا(س)ست

از لعنت بر خصم علی دور مشو

چون باعث شادی وجود زهرا)س)ست

**********

بر کوری دشمن زهرا(س) صلوات

نابودی هر چه خصم مولا صلوات

آغاز ولايت امام عصر (عج) است

بر شکر چنين عيد مصفا صلوات

******

و اما يه روايت ديگه می خواستم بنويسم که باشه طلبتون فعلا.چون کافی نتم و پولش زياد می شه.

دعا برای فرج امام زمان (عج) و لعن بر دشمنان يادتون نره