سلام.نمی دونم تبريک بگم يا به عبارتی تسليت .چرا؟؟؟

اين ندا از عرش بالا مي رود .....دختر آمد هيف مادر می رود

و اما...

بی بی زينب (س) سومين فرزند حضرت زهرا (س) می باشند که پنجم جمادی الاول سال پنجم يا ششم هجری چشم  ظاهری به اين دنيا گشوده اند.

در اين يادداشت سعی دارم از القاب آن حضرت بنويسم و معنی آنهارو به فارسی:

عقيله الالطالبين.......بانوی خردمندان از حاهدان حضرت ابوطالب

عقيله الوحی........ بانوی خردمند وحی

عقيله النساء ..... بانوی خردمند زنان

عقيله النبوه..... بانوی خردمند پيامبری

عقيله  القريش......بانوی خردمند از قريش

الباکيه......بانوی گريان

سليله الزهرا (س) ......چکيده و خلاصه حضرت زهرا (س)

حفره علی(ع) و زهرا(س)......مرکز جمع آوری دوستی و محبت علی(ع) و فاطمه(س)

قرينه النوايب......همدم و همراه ناگواری ها

عابده آل علی.....بانوی پارسای خاندان علی (ع)

سلاله الئلايه....فشرده و چکيده و خلاصه ولايت

سر ابيها........راز پدرش علی(ع)

سيده العقايل......بانوی زنان خردمند

ناموس رواق العظمه.....ناموس حريم عظمت کبريائی

کفيله السجاد......سرپرست حضرت سجاد (در زمان بيماری آن حضرت)

عديله الخامس من اهل الکساء.....همتای پنجمين نفر از آل کساء

عالمه غير معلمه....بانوی دانای نياموخته

کعبه الرّزايا.....قبله رنجها

و ....

من حدود پنجاه القاب از آن حضرت جمع آوری کردم.که در اينجا مجال نام بردن آنها نيست و هر يک از اين القاب خود برای توضيح جای نوشتن کتابها دارد.انشاءالله که حضرت از ما خشنود باشند.

نام حضرت زينب (س) در کتابهای تاريخ رسيده و شرخ خال اشهاص درخشندگی دارد و در مباحث و کتابهايی که درباره واقعه غمبار کربلا نوشته شده درخشش و فروغ بيشتری دارد.

در اينجا نيز کتبی را که در مورد شخصيت برجسته آن حضرت نگارشته شده اند نام می برم.که تعداد آنها بسيار بيشتر از اين می باشد.ولی فکر می کنم فعلا کافی باشد:

زينب (س) خواهر حسين (ع) (محمد حسين اديب)

زینب کبری(س)  (جعفر قندی)

شرح خطبه حضرت زينب(س) ( هادی بنين )

غقيله بنی هاشم (علی هاشمی)

الطراز المذهّب ( عباس قلی خان)

و .....

و باز دعای هميسگی را سر می دهيم که انشاء الله در اين روز عزيز عيدی ما برآورده شدن اين حاجت باشد

اللهم عجل لوليک الفرج