بابا اون جوری نگام نکن .اين همايش با کوشش بسيج دانشجويی دانشگاه پيام نور تهران برگزار می شه و پس از برگزاری نشستهای مقدماتی و اول، حال نشست دوم آن در روز سه شنبه ۲۵/۹/۸۲ در دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات ساعت ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانيد به سايت اين همايش مراجعه نمائيد.http://www.hamaiesh.com

اللهم عجل لوليك الفرج