مي خواهم از تو بنويسم يا باب الحوائج ولي چه بگويم ........
با اين دل آلوده از توي پاك گفتن؟؟؟
الهي نورا به باب الحوائج موسي بن جعفر آثار اين گناه ها را از روي اين دل کثيف من بر دار.
در زيارت نامه آن حضرت مي خوانيم:‌ارحم من اساء واقترف و استكان و اعترف...
يعني رحم كن به كسي كه بد كرده و جرم نموده و بيچاره شده (و حال به درگاه تو)اعتراف مي كند.
يا باب الحوائج....يا نورالله في ظلمات الارض
استاد ما مي فرمود : اگه مي خواي بدوني به امام كاظ چه گذشت برو زيارت نامه ايشان رو بخون.برو دعاي ايشون رو بخون.برو دعاي جوشن صغير رو بخون.عين تاريخ است
......تا به حال روضه در وبلاگ ننوشته بودم ولي حال بگذاريد بگويم:
المعذب في القعر السجون و ظلم المطاميرذي الساق المرضون بحلق القيود....
خواستم بگويم ولي به خدا دستم از حركت ايستاد.بريد و بخونيد خودتان زيارت نامه آن حضرت را.......بميرم براي غريبيتان .
اين قسمت را هم فاطميون بخوانند: الوارد ...و امه سيده النساء بارث مغصوب و ولاء مسلوب و امر مغلوب  و دم مطلوب و ...
اصلا اينها هم به شما به ارث رسيد .......
مصيبت ها و كنايه و ....
بگذاريد يك خاطره اي از دوستم كه با دوست ديگرم شهيد اسماعيلي براي دفاع از حرم علوي به عراق رفته بودند و همين ديشب بريم گفت را براي شما نيز بگويم.
مي گفت وقتي در بغداد گذرنامه مان را(با اوصاف خودش) گرفتيم.حركت كرديم به سمت كاظمين.امريكا ئيها به ما حمله كردند و مي زدند.در محاصره افتاديم.شهيد اسماعيلي گفت : بيا متوسل بشيم به اين آقا.خيلي كريمه.هنوز چيزي نگفته بوديم.يه دفعه ديديم يه راهي باز شد و تونستيم فرار كنيم.
اما مي دونيد وقتي اينو بهم گفت ياد چي افتادم؟؟؟
بهش گفتم حميد: اين كار قبل هم كرده.اون موقعي كه اومدن گفتن يا تمام شيعياني كه اومدن رو به زندان مي اندازيم يا امام رو.......حضرت كاظم فرمودند: من رو ببريد زندان.اينها شيعيان منند.اينها دوستداران منند....چه قدر خودتونو فدای ما و ديگر شيعيان کرديد........اما من چی؟؟؟
اره اقا جان.سلام بر شما و بر فرزندتان كه ما مهمان اوئيم.
يا علي بن موسي الرضا
هر كي غريب مي شه پيش تو مي اد.
نه بذار بهتر بگم:
هر كسي رو كه مي بيني داره غريب مي شه مي آري پيش خودت.
مي گي بيا خودم مي شم همه كست.خودم مي شم پدرت.
قربونت برم يا امام رضا..........