بسم رب الفاطمه (س) ...بحق فاطمه(س) .....اشف صدر فاطمه(س) ....به ظهور الحجه(عج)

 

خدای من فقط ۴ يا ۳ روز ديگه تا آخر ماه مبارک رمضان باقيه ولی من هنوز هيچ کاری نکردم.امام سجاد (ع) چه قدر قشنگ در مناجات روز وداعشان با ماه رمضان(که در صحيفه سجاديه اومده) با خداوند صحبت می کنند(مانند ديگر مناجاتشون)

منتک الابتدا، و عفوک تفضل، و عقوبتک عدل، و قضاوک خيره

نعمت تو چه قدر زياد و بی حسابه و عفو تو زا باب فضل و احسان و مجازات تو عين عدالت و حکم و فرمانت عين خير است.

اگر بخشش کنی عطای تو همراه با منت نيست و اگر منع می کنی، اين منع تو از روی ستم نيست.

کسی که تورو شکر می کنه تو هم اونو شکر می کنی و اين در حاليه که خودت شکر گفتن رو به اون شاکر الهام کردی و توفيق اين کار رو به اون دادی و به کسی که تو حمد تو رو می گه جزای خير می دی در حالی که آن حمد و ستايشگری را خودت به اون ياد دادی و آموختی.

پرده پوشی می کنی از اعمال فردی که اگه می خواستی رسواش می کردی و به کسی و به کسی عطا می کنی که اگه می خواستی اون رو از عطايت محروم می کردی و باز اين در حاليه که هر دو انها مستحق رسوائی و دريغ تو هستند و لی تو اعمالت را بر پايه فضل و تفضل بنا کرده ای و قدرتت را بر اين گذاشتی که از گناهان و معاصی بگذری با اينکه تو را عصيان کرد با بردباری رويارو شوی و کسی که ظلم و ستم به خودش کرد مهلتش می دهی و به آنها با مدارای خود مهلت می دهی تا شايد او به طرف تو برگدد.نه اينکه تو به بازگشت او نيازی داری بلکه مانند مادری که نگران بچه اش هست نگران اينده بنده ات هستی. ودر مواخذه و کيفر ايشان شتاب نمی کنی تا هنگام توبه و بازگشت آنها، تا هلاک نشوند و بدبخت آنها به نعمت بد بخت نشود، مگر پس از بسياری از عذر داشتن  ديگر عذری برايش نماند و بعد از پی در پی بودن و اتمام حجت همه جانبه او، و اين همه بزرگواری از روی گذشت توست.ای خدای بزرگوار ....يا کريم....و اين بهره ای است از عطوفت و مهربانی تو ...ای خدای بردبار ..يا حليم

ولی ای خدای مهربون پيامبر خودت فرمود: اگر کسی در ماهخ مبارک رمضان بخشيده نشه از اشقيای امت منه...الان ديگه توی دهه رحمت توئيم...من که می دونم جهنمی ام...خودت گفتی : اذکرونی اذکرتمواشکرولی ولاتکفرون...يعنی هر کی نياد در خونه تو کافره من که اومدم.من که اومدم و دارم زار می زنم که من به خودم بد کردم....مگه خودت نفرمودی: ادعونی استجب لکم ان الذين يستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين...من که تا اونجائی که تونستم (ولی خودمونيم می دونم کوتاهی کردم...می دونم می تونستم بهتر عمل کنم) اعمالتو انجام دادم.بيا و توی اين چند روزه آخر ماه مبارک از من بگذر و کمکم کن بنده خوبی برات باشم...

واجعلنی من احسن عبيدک نصبا عندک و اقربهم به منزله منک يا ارحم الراحمين....التماس دعا از همه دوستان و محبين خانم حضرت زهرا(س)