و اما اشكال دوم :
 در اذان بايد موالات رعايت شود وليكن اگر شما اقرار به شهادت به امير المومنين (ع) و شهادت به عصمت حضرت فاطمه زهرا(س) در اذان بنمائيد. آيا موالات را به هم نمي زنيد؟
در جواب اين سوال عرض مي نمائيم: چون اين ذكري كه مي گوئيم، يك قول حق و كلمه أي حق و مشروع است ، موجب ابطال نمي باشد.چرا كه حتي تمام فقهاي چهار گانه اهل سنت هم، تكلم به كلامي را كه زياد نباشد و مخل به موالات كلمه نباشد، در بين فصول اذان جايز مي دانند.مگر احمد بن حنبل كه تكلم به كلام غير مشروع مثل كذب و دروغ و غيبت را در اذان جايز نمي داند و اين موارد را مو جب ابطال مي داند.اما ساير فقهاي اهل سنت، همگي مي گويند : در بين فصول اذان اگر كلمه حق و قول مشروعي گفته شود ، مخل به موالات نيست. پس اگر بين شهادت و اقرار به رسالت حضرت رسول اكرم (ص) و حي علي الصلوه بخواهيم در يك جمله شهادت و اقرار به ولايت امير المومنين (ع) و اولاد پاك ايشان بنمائيم موجب ابطال موالات اذان و اقامه نمي شود و همين طور است صلوات بر پيامبر و آل طاهرينش بعد از شهادت به ايشان.
آنچه كه در مورد شهادت به حضرت وصي، امير المؤمنين، علي (ع) در فصول اذان و اقامه عرضه شد، درباره شهادت به عصمت حضرت صديقه طاهره(س) نيز صدق كرده و مورد تائيد مي باشد.يعني اگر كسي بگويد : شهادت به بي بي فاطمه زهرا(س) بدعت در دين است و مورد ابطال موالات در اذان مي گردد، مي گوئيم : ما شهادت به عصمت فاطمه زهرا(س) را به عنوان جزئي از اذان نمي گوئيم تا بدعت شود و نيز وجوب شرعي هم نمي گوئيم .بلكه به عنوان جواز در اذان و به عنوان تبرك و حرصا براي اظهار مبتمان به محضر شريف حضرت بي بي دو عالم مي گوئيم.موالات اذان هم با اين دو جمله به هم نمي خورد، چرا كه كلام، كلام حق است و قول ، قول مشروع.و علماي اماميه و علما و فقهاي عامه تصريح كرده اند به اين قول كه، مشروع بين فصول اذان اشكال ندارد. و ما هم از اين باب كه بخواهيم خودمان را در ايمان به اهل بيت (س) معرفي كنيم و حقيقت واقع را به اعلي صوت در مجامع عمومي (كه به حق هم هست) عرضه بداريم، در اذان و اقامه مان به شهادت به عصمت حضرتش متبرك و مترنم مي نمائيم و خود به شخصه با كمال افتخار اذعان مي دارم كه هميشه اين ذكر با مسمي و با ارزش و متبرك را در اذان و اقامه ام گفته ام و آُثار معنوي و ظاهري آن را در نماز و زندگي ام به وضوح مشاهده كرده ام.
امام صادق عليه اسلام می فرمايند : «نحن حجه الله علي خلقه و جدتنا حجته علينا»‌  .... « ما حجت خداوند بر مخلوقات هستيم و جده ما ( حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها ) حجت او بر ما »‌

پس بنابراين هيچ اشكالي ندارد كه در فصول اذان و اقامه نماز به عصمت آن بانواي عالمين و سيده و سرور عالم امكان به اين عبارت « اشهد ان فاطمه الزهراء بنت رسول الله عصمه الله كبري و حجت الله علي الحجج »‌و يا مشابه آن شهادت دهي .
 
اميدوارم اين مختصر عرايضي كه نسبت به بيان شهادت به حضرت صديقه طاهره(س) بي بي جانمان در فصول اذان و اقامه تقديم نمودم شبهه بدعت و احيانا انحرافات فكري و اعتقادي را دفع نموده باشد. و از خداوند متعال توفيق بيش از اين را حواستارم. التماس دعا……. اللهم عجل لوليك الفرج.