بهشت زير پای مادران است و مادر همه محبين خانم فاطمه زهرا(س)

اللهم صل علی فاطمه ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک

با سلام و تهيت و تبريک به محضر حضرت بقيه الله الاعظم روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمه فداه و نايب بر حق ايشان سيد علی عزيز و تمامی شيعيان مخصوصا زنان و بانوان و با آرزوی اينکه همه در همه جا اعمال خانم فطمه زهرا(س) را سر لوحه اعمال خود قرار دهيم.

از امام صادق (ع) نقل شده که پيامبر اکرم(ص) فرمود: حق تعالی نور فاطمه(س) را خلق نمود ژيش از آنکه آسمان ها و زمين را بيافريند.بعضی از مردم عرض کردند: يا رسول الله مگر او از انسان ها نيست؟فرمود:فاطمه(س) در باطن حورييه است و به ظاهر انسيه (از نوع انسان) می باشد(انسيه الحوراء).گفتند: يا رسول الله حقيقت اين موضوع را برای ما توضيح دهيد.حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی فاطمه(س) را از نور خود آفريد،پيش از آنکه آدم را خلق کند، در هنگامی که ارواح خلايق را آفريد.چون حق تعالی آدم را خلق کرد،نور فاطمه(س) را بر آدم عرض کرد.عرضه داشتند : يا رسول الله پيش از آفريدن آدم نور فاطمه (س) در کجا بود؟ فرمودند: در حِقٌه ای در زير ساق عرش بود.گفتند : يا رسول الله خوراک او چه بود:فررمودند:طعام او تسبيح و تهليل(لا اله الا الله) و تحميد(حمد و ستايش) حق تعالی بود....خداوند نور فاطمه (س) را سيبی در بهشت قرار داد و جبرئيل آن سيب را برای من آورد و گفت:ای محمد (ص) پروردگارت تو را سلام می رساند ...اين سيبی است که حق تعالی به سوی تو از بهشت هديه فرستاده است.پس من آن سيب را گرفتم به سينه خود چسبانيدم.جبرئيل گفت: ای محمد(ص۹ خداوند جليل می فرمايد: اين سيب را بخور.وقتی سيب را پاره کردم نوری از آن ساطع شد که من از آن نگران شدم.جبرئيل گفت: چرا تناول نمی کنی؟ بخور...بدرستی که اين نور کسی است که نام او در آسمان «منصوره» و در زمين «فاطمه» است.گفتم: ای جبيب من،جبرئيل! چرا در آسما ن اورا منصوره و در زمين فاطمه می نامند؟ جبرئيل گفتک او را در زمین فاطمه می گويند برای آن که شيعيان خود را از آتش جهنم قطع گردانيده است و دشمنانش را از محبت خود بريده است.و در آسمان او را منصوره می نامند برای آنکه محبان خود را نصرت و ياری می کند چنان که حق تعالی می فرمايد:

 يومئذ يفرح المونون،بنصرالله ينصر من يشاء(سوره مبارکه روم، آيه ۴و۵)

به اميد شادی آن حضرت و نوگل عزيزش از همه ما و انشاءالله هر چه زودتر فرج مهدی جانش..........اللهم عجل لوليک الفرج

اللهم صل علی فاطمه ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک