فاسمع دعائی اذا دعوتک .....واسمع ندائی اذا نادیتک..... فقد هربت الیک
ای خدا تو رو صدا میزنم صدایم را بشنو
به من توجه داشته باش و رویت را از من برنگردان
چرا که من از بدبختی و گرفتاری نفسم به سمت تو فرار کرده ام.....

ماه رمضان در پیش است و تمام بندگان خوبت در ماه های رجب و شعبان و چه بسا از ماه رمضان قبل خود را  برای مهمانی تو آماده کرده اند.ولی من هیچ کار که نکرده ام تمام دارائی ای را

هم که تو به من هبه فرموده بودی از دست داده ام و حال با دستان خالی چشم به راه احسان و کرم خاص تو هستم.همان طور که در تمام عمر خود همیشه و همه حال و در همه وقت پشتیبان من

بوده ای و لطف تو را احساس می کردم.
یا کریم العفو....
واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندکو اقربهم به منزله منک....من رو از بهترین بندگان خودت که فردای قیامت به آنها کی بالی و به فرشتگان خود نشان می دهی و کانه که می فرمائی : این

همان بنده من است که من خلق نموده ام.این همان بنده ای است که با اتیاری که من به او دادم در راه من قدم برداشته.من رو به خودت نزدیک کن .من رو در آغوش رحمانیت خاصه ات

بگیر.صدایت می زنم مانند طفلی که مادر خود را آزرده نموده.تمام درها و راه ها رو به خودش بسته می بیند و کنار درب خانه نشسته و انتظار مهر مادر را می کشد.اینگونه با مادر می گوید:

اگه من رو این موقع شب کنار خانه رها کنی گرگان و حیوانات وحشی مرا تکه تکه خواهند کرد. اگه منو به خونه راه ندی از سرما می میرم.اگه منو پناهم ندی بری همیشه از دستت می رما

.....آی خدا ...ای مهربون این همه شیاطین انسی و جنی در کمین منند.اما من دلم به تو خوش نمودم.گفتم خدا با منه.منو حفظ می کنه.گفتم تو غفار ذنوبی گفتم تو مبدل اسیات بالحسناتی. گفتم

تو گدا رو می خری.
ولا تقطع من فضلک رجائی.... امید منو نا امید نکن.من فقط به تو امید دارم.یا غایت آمال العرفین.یا غیاث المستغیثین...به فریادم برس.....
الهی العفو....
همان ذکری را که جبرئیل علیه الرحمه به ادم آموزش داد تا بعد از هزار سال گریه امرزیده شود را به زبان می آمرم.تا شاید به این نامهای مقدس و به این انوار پاک به من ترحمی نمائی.
الهی یا حمید به حق محمد(ص)....الهی یا عالی و به حق علی(ع).... الهی یا فاطر به حق فاطمه(س).... الهی یا محسن به حق الحسن(ع)..الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین(ع)....
الهی العفو..........