بياين شبها نجوا کنيم

آقامونو پيدا کنيم

بگيم به غمها اسيريم

آقاجون بی تو می ميريم

زندگی اش معنا نداره

کسی که زهرا(س) نداره

بهار بی ياس نمی شه

عــشق بی عباس نمی شه

موندن تو دنيا هيچه

عمر بی کربلا پوچه

زندگی بی ولی نگو

بندگی بی عـلی نگو

بی روضه دل مرده می شه

بی شور افسرده می شه

بی کربلا خاک و گليم

ما بی حسين مرده دليم

بديم ولی مفتخريم   سينه زن محرٌميم

مادر خوب و مهربون

ديگه دعا فرج بخون

بگو گل از سفر بياد

مهدی(عج) منتظر بياد

 

اللهم عجل لوليک الفرج