اللهم انک قلت في کتابک الحکيم و قولک الحق...فان حزب الله هم الغالبون، اللهم نسالک بحق محمد وال محمد، ان تنصر جيش حزب الله و ان ترعي سيد حسن نصرالله  بعينک التي لا تنام و ان تجعل کيد اليهود في نحرهم...

آمين يا رب العالمين ...

 

ماه رجب ماه خدا و ماه عاشقان آقا اميرالمومنين(ع) ...

ايشان در خطبه همام در جواب به اين سائل که از ايشان خواستن دکه متقين را معرفي کنند (همان کساني که خداوند در قرآن کريم را تنها هدايت کننده اين دست هقرار داده است!!!) نکات زيبائي رو فرموده اند..

نکته اي که به نظرم رسيد که در اين ماه خوبه بيشتر بهش توجه کنيم اين جلات زيبا هست که مي فرمايند:

متقين وقتي کسي از آنها تعريف کرد اين جمله را در درون خود زمزمه مي کنند:

اللهم لاتواخذني بما يقولون، واجعلني افضل مما يظنون، واغفرلي ما لا يعلمون

خدايا منو به خاطر اون چيزهائي که اين مردم از من تعريف مي کن مواخذه نکن!!!( چراکه در دعاي کميل مي گوئيم: مولاي کم من ثناء جميل لست اهل له نشرته)

خدايا منو از اون چيزي که اين مردم فکر مي کنن بالاتر قرار بده ...

خداي من اون چيزهائي که اين مردم نمي دونن( وبه خاطر اون به من عزت و احترام مي ذارن) رو بر من ببخش

اللهم اجعلنا من المتقين...