امروز توفيق اجباری شد رفتيم امامزاده علی اکبر(عليهم السلام) و بعد هم گنجينه شهدای چيذر!!!

پيامهای شهدا رو که نگاه می کردم، دو سه تا موضوع خيلی به چشم می خورد:

خواهرم حجابت!!!

راه ما را ادامه بدهيد!!!

امام(ره){ ولايت } رو تنها نگذاريد...

 

با خودم گفتم چه قدر من پيرو شهدام!!!