گفتم: چرا کشتیش؟!

گفت: تشخیص دادم دکتر باید کشته بشه!

گفتم : تا به حال کتابهاش رو خوندی؟

گفت: نه! یه چیزهائی شنیدم! برای همین کشتمش!

گفتم : بیا بخون...

خوند... به سر و صورتش می زد... می گفت زودتر من رو اعدام کنید. من نمی دونستم این مرد اینقدر متفکر و دانا بوده... زودتر من رو قصاص کنید... من شرمنده مطهری شدم. زودتر من رو بکشید...

...چند سال بعد...

گفت: تشخیص می دم نظام در خطره! اگه به میدان نیام نامی از انقلاب و امام نمی مونه!! اگه نیام علی الاسلام، السلام...

بارها شنیدیم، امام (ره) فرمودند: " ما مامور به انجام وظیفه هستیم نه نتیجه"

اما خوب باید دقت کرد. وظیفه چیه؟! اگه وظیفه رو خوب بشناسیم و خوب عمل کنیم، همون نتیجمونه... چه کشته بشیم، چه زنده بمونیم... خدا کنه خوب تشخیص بدیم... خوب عمل کنیم...

اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، و بعد المعصیه، و صدق النیه و عرفان الحرمه و الحقنا بالهدی...

به امید پیروزی در شناخت و انجام وظیفه...