به عزیزان یادآور شوید...

به عزیزان یادآور شوید که امید بستن  به مناظره و هر چیز دیگری غیر از خدا شرک و موجب ناکامی ست.پیروزی جز از آن خدا نیست.

ذکر مداوم ما :" حسبنا الله و نعم الوکیل"

 محمود احمدی نژاد

/ 1 نظر / 14 بازدید
حامد عزیزی

خیابان ولیعصر محل تجمع حامیان نامزدها-قبل و بعد از مناظره http://hamedazizi.persianblog.ir