رجب آمد...

شگفت زده ام....

/ 4 نظر / 6 بازدید
س.ح

موفق باشی... به ما هم سر بزن

باران

سلام. خيره مبذول للطالبين ... يا علی

yase kabod

سلام موفق باشی ممنون که به ما فقير بيچاره ها هم سر می زنی با تبادل لينک چه طوری؟ البته ميدونم که لياقتشو ندارم ولی دوس دارم بيشتر با هم حرف بزنيم احساس مس کنم شما واقعا زهرايی هستين

yase kabod

سلام من لياقت بقيع رو نداشتم